Lokale sponsormidler til idrett og kultur

Frigaard Entreprenør og Metacon ønsker å støtte initiativ og konsepter som bidrar til å fremme inkludering for barn og unge. I år har vi valgt å konsentrere sponsormidler lokalt, i Sarpsborg og Rakkestad. Bidragene går til idrett og kultur, som vi vet er viktige inkluderingsarenaer. Vi tror stor bredde i aktivitetstilbudene beriker lokalsamfunnet og skaper […]

Ny CFO

Ny CFO, Anita Kristiansen

Det er med stor glede at vi ønsker Anita Kristiansen velkommen som ny CFO hos Metacon AS / Frigaard Entreprenør AS.