Lokale sponsormidler til idrett og kultur

Frigaard Entreprenør og Metacon ønsker å støtte initiativ og konsepter som bidrar til å fremme inkludering for barn og unge. I år har vi valgt å konsentrere sponsormidler lokalt, i Sarpsborg og Rakkestad. Bidragene går til idrett og kultur, som vi vet er viktige inkluderingsarenaer. Vi tror stor bredde i aktivitetstilbudene beriker lokalsamfunnet og skaper […]

Ny CFO

Ny CFO, Anita Kristiansen

Det er med stor glede at vi ønsker Anita Kristiansen velkommen som ny CFO hos Metacon AS / Frigaard Entreprenør AS.

Fisjonen er gjennomført

Smilende person med verneklær foran en byggeplass.

Skuta er snudd, fisjonen er gjennomført og det er satt nye kurser i de to selskapene Frigaard Entreprenør AS og Metacon AS.

AA Elektro Installasjon

AA Elektro Installasjons sitt nye næringsbygg, et gråsvart bygg med oransje detaljer over to plan.

For AA Elektro Installasjon Eiendom AS oppføres et næringsbygg med grunnflate på ca. 1 500 m² fordelt over to plan. Ferdigstilles i løpet av juni 2023.

Kveldroveien 7

3D-visualisering av Kveldroveien 7, et moderne hvitt bygg plassert i et næringsområde.

I Kveldroveien 7 på Vinterbro bygges et ca. 4 510 m² stort kontorbygg, i tillegg til endring/påbygg på eksisterende bygg. Næringsbygget vil bestå av 4 etasjer bestående av en blanding av cellekontor og landskapsløsninger, i tillegg til parkeringskjeller, kantine og teknisk rom. Bygget oppføres med høy kvalitet hva gjelder miljøhensyn, teknisk standard og estetisk uttrykk.

Frigaard Entreprenør skal bygge nye Grålum Barneskole!

Vårt dyktige kalkulasjonsteam har nok en gang gått seirende ut av en anbudskonkurranse, denne gangen med hele elleve konkurrerende entreprenører. Vi gleder oss spesielt over å få vist oss frem i egen by med byggingen av nye Grålum barneskole.

Grålum Barneskole

Den gamle fløyen mot Grålumveien skal rives og det nye tilbygget som skal bygges skal ha solceller på taket, og det etableres bergvarmepumpe som skal varme opp hele bygningsmassen på barneskolen.